Nachádzaš sa tu:
09 máj 2021, 10:33
Ostatná aktualizácia: 15 máj 2021, 22:57
Prečítané: 2015x
Vytlačiť
Odoslať e-mailom

Od pondelka 10. mája 2021 platia pre šport v okrese Bytča nové opatrenia. Vzhľadom na to, že okres zostáva naďalej v II. stupni varovania (červená farba) sa počet účastníkov upravil na 10 + 1 tréner (platí pre športové kluby registrované pod športovými zväzmi).

 

OKRES BYTČA:


II. stupeň varovania


OPATRENIA PLATIA OD 10.5.2021

Interiér

Pre športové kluby registrované pod športovými zväzmi: max. 10 + 1 / športovisko / sektor. Ostatní: max. 6 + 1 / športovisko / sektor. Pravidlá pre tréningové sektory sú uvedené nižšie.

Exteriér

Pre športové kluby registrované pod športovými zväzmi: max. 10 + 1 / športovisko / sektor. Ostatní: max. 6 + 1 / športovisko / sektor. Pravidlá pre tréningové sektory sú uvedené nižšie.

Test

V okresoch v II. stupni varovania nie je potrebné preukazovať sa negatívnym výsledkom testu pri vstupe na športovisko.

Rúško

Pri výkone športovej aktivity nie je potrebné mať rúško ani iné prekrytie dýchacích ciest

Miera kontaktu

Povolený je tréningový proces, hra je možná pokiaľ ide o hráčov rovnakej tréningovej skupiny. Inak sa odporúča dodržiavať odstup min 2m medzi hráčmi a upraviť organizáciu, formy a obsah tréningovej činnosti tak aby sa eliminoval blízky kontakt hráčov pri hre.

Tréningové sektory

Sektory je možné vytvárať v interiéri aj exteriéri. V okresoch v II. stupni varovania, 1 sektor = min. 300 m2.

Pre sektory musí platiť nasledovné:

1. osoby v jednotlivých sektoroch sa nesmú premiešavať,

2. využívať vlastné pomôcky, náčinie, náradie či materiál,

3. každý sektor musí byť vedený iba odlišnou osobou trénera,

4. medzi sektormi musí byť zachované pásmo o min. šírke 4 metre.

Ak je športovisko rozdelené na sektory, pravidlá konania hromadného podujatia športového charakteru, vzťahujúce sa na športovisko, sa vzťahujú na každý sektor samostatne.

Zázemie

Prevádzka šatní a spŕch je možná, za dodržiavania základných hygienických pravidiel (vetranie, dezinfekcia, rozostupy apod.) Zároveň je potrebné minimalizovať stretávanie a zdržiavanie sa zúčastnených v spoločných priestoroch. Je vhodné zabezpečiť samostatný vchod a východ na športovisko, alebo bez stretávací režim pri výmene skupín. Pri vstupe na športovisko je potrebné umiestniť oznam o pravidlách.

Pomôcky

minimalizovať množstvo a zdieľanie športového náčinia a náradia.

Organizácia súťaží

Organizovanie súťaží nie je povolené. Súťaž je možné zorganizovať jedine ako hromadné podujatie jednorázovej povahy, ktorých všetci účastníci budú v dobe začiatku hromadného podujatia disponovať negatívnym výsledkom RT-PCR testu alebo antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 12 hodín a ktoré budú ohlásené na miestne príslušnom regionálnom úrade verejného zdravotníctva najneskôr 48 hodín pred jeho začiatkom, pričom je potrebné uviesť presný čas a miesto jeho konania; za jednorazové podujatie možno považovať podujatie s maximálnou dĺžkou 48 hodín.

Diváci

Hromadné podujatia musia prebiehať bez obecenstva. HP je možné uskutočniť s obecenstvom, ak organizátor hromadného podujatia dodrží podmienky podľa vyhlášky č. 203 ÚVZ.


 

Národný Covid automat platný od 10.5. do 16.5.2021

 


Zdroj:
covidsport.sk; health.gov.sk

 

Nasledujúci program

1. liga Staršie dorastenky
sezóna 2023/2024 sa skončila.


1. liga Mladšie dorastenky
sezóna 2023/2024 sa skončila.


MK ZA-TN - Staršie žiačky
sezóna 2023/2024 sa skončila.


M-SR - Staršie žiačky - 2. turnaj
sobota 01.06.2024 od 09:00 hod.
organizátor: MŠK IUVENTA MICHALOVCE
- 2. semifinálový turnaj.


MK ZA-TN - Mladšie žiačky
sezóna 2023/2024 sa skončila.


SOH U12 - Mladšie žiačky
07. - 09.06.2024
organizátor: BKZHá


MK ZA-TN - Prípravka (4+1)
sezóna 2023/2024 sa skončila.