Nachádzaš sa tu:
15 dec 2020, 22:22
Ostatná aktualizácia: 16 dec 2020, 14:42
Prečítané: 2710x
Vytlačiť
Odoslať e-mailom

Tak ako aj po minulé roky tak aj tento rok je možnosť poukázať 2% (3%) zo zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby neziskovým organizáciám, medzi nimi aj Mestskému hádzanárskemu klubu Bytča (MHK Bytča). Vaším darovaním pomôžete našej mládeži, ako po materiálnej stránke (teplákové súpravy, lopty, švihadlá a pod.), tak aj pri organizovaní, resp. účasťou na turnajoch doma i v zahraničí. Za poukázanie 2% zaplatenej dane z príjmu Vám srdečne ďakujeme, darované peniaze poslúžia len v prospech všetkých mládežníckych družstiev MHK Bytča od prípraviek, žiackych družstiev až po obidve kategórie dorasteniek. Nižšie v článku nájdete editovateľné tlačivá k poukázaniu 2 % (3 %) zo zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby neziskovým organizáciám.


Ako poukázať 2% z dane?

Ak ste zamestnaný:

Požiadajte do 15. februára 2021 zamestnávateľa o vykonanie Ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a nezabudnite uviesť, že budete darcom 2%, aby vám zamestnávateľ vystavil Potvrdenie o zaplatení dane. Keď dostanete Potvrdenie o zaplatení dane, vyplníte Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby (viď. nižšie) a tieto dva formuláre pošlete alebo doručíte daňovému úradu v mieste vášho bydliska do 30. apríla 2021.

Ak si podávate daňové priznanie sami:

Vyplňte v daňovom priznaní konkrétnu časť venovanú 2% z dane s názvom Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákona alebo Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov právnickej osoby.
Vyplnené daňové priznanie doručte vášmu daňovému úradu do 31. marca 2021 a uhraďte daň.

Údaje o prijímateľovi:

Názov: Mestský hádzanársky klub Bytča
Adresa: Nám. Slovenskej republiky 1, 014 01 Bytča
IČO: 37981421
Právna forma: 701 - Občianske združenie


Ako poukázať 3% z dane?

Aktivisti, ktorí v roku 2020 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín, môžu v roku 2021 poukázať až 3% zo svojej dane.

Ak chce dobrovoľník poukázať 3% z dane, musí získať potvrdenie o tom, že v roku 2020 odpracoval dobrovoľnícky minimálne 40 hodín.

Toto potvrdenie môže vystaviť tzv. Vysielajúca organizácia alebo tzv. Prijímateľ.

Vysielajúca organizácia je tá, ktorá vysiela dobrovoľníka, aby vykonal nejakú aktivitu v prospech niekoho iného, alebo napr. do zahraničia – musí to byť organizácia, teda Potvrdenie ako Vysielajúca organizácia nemôže vystaviť samostatná osoba.

Prijímateľ je ten, v prospech koho dobrovoľník vykonáva aktivity – teda Potvrdenie ako Prijímateľ môže vystaviť ako nejaká organizácia, tak aj samotná fyzická osoba, v prospech ktorej dobrovoľník niečo vykonával.

Dobrovoľník nemusel odpracovať 40 hodín výlučne v prospech iba jednej organizácie, či jednotlivca – počet minimálne 40 hodín tak môže “vyskladať” aj z viacerých potvrdení od viacerých organizácií a jednotlivcov – spolu to však musí tvoriť minimálne 40 hodín.

Ak dobrovoľník získa potvrdenie (potvrdenia) o odpracovaní minimálne 40 hodín, tak môže poukázať 3% z dane.

Ak podáva daňové priznanie, tak v kolónke o poukázaní podielu zaplatenej dane označí, že poukazuje sumu do výšky 3% (DP typ A, DP typ B). Povinnou prílohou k daňovému priznaniu sa tak stáva potvrdenie/potvrdenia o odpracovaní 40 hodín.

Ak ide o zamestnanca, tak vo Vyhlásení o poukázaní sumy do výšky 2% resp. (3%) zaplatenej dane uvedie sumu do výšky 3% a taktiež povinnou prílohou k vyhláseniu sa stáva potvrdenie/potvrdenia o odpracovaní 40 hodín + Potvrdenie o zaplatení dane, tak ako aj po minulé roky.

 


Tlačivá k stiahnutiu:

 (.pdf, 96,2 kB)

(.pdf, 65,5 kB)

Nasledujúci program

1. liga Staršie dorastenky - N - 1. kolo
víkend ??? 2024
MHK Bytča - ???
- nadstavba.
- skupina o 7. - 12. miesto.


1. liga Mladšie dorastenky - N - 1. kolo
víkend ??? 2024
MHK Bytča - ???
- nadstavba.
- skupina o 7. - 12. miesto.


MK ZA-TN - Staršie žiačky - 7. kolo
sobota 09.12.2023 od 09:00 hod.
organizátor: BÁNOVCE NAD BEBRAVOU
- 2. skupina.


MK ZA-TN - Mladšie žiačky - 7. kolo
víkend 27. - 28.01.2024
organizátor: HK SLÁVIA PARTIZÁNSKE
- 4. skupina.


MK ZA-TN - Prípravka (4+1) - 3. kolo
sobota 09.12.2023 od 09:00 hod.
organizátor: SMF HK ŽILINA
- 1. skupina.