Nachádzaš sa tu:
30 máj 2021, 21:54
Ostatná aktualizácia: 31 máj 2021, 11:55
Prečítané: 1667x
Vytlačiť
Odoslať e-mailom

Nakoľko sa situácia v okrese Bytča ohľadom koronavírusu nezmenila a okres zostal v  prvom stupeň varovania (ružová farba) platia pre šport od pondelka 31. mája 2021 rovnaké opatrenia ako tomu bolo minulý týždeň.

 

OKRES BYTČA:


I. stupeň varovania


PLATNÉ OD 31.5.2021

Interiér

Max. 25 + 1 / športovisko / sektor. Za športovisko sa v tomto prípade považuje jeden vzdušný uzavretý priestor, ktorý je možné deliť na sektory. Pravidlá pre tréningové sektory sú uvedené nižšie.

Exteriér

Max. 50 športovcov na jednom športovisku / sektor + 1 tréner. Pravidlá pre tréningové sektory sú uvedené nižšie.

Test

V okresoch v I. stupni varovania nie je potrebné preukazovať sa negatívnym výsledkom testu pri vstupe na športovisko.

Rúško

Pri výkone športovej aktivity nie je potrebné mať rúško ani iné prekrytie dýchacích ciest

Miera kontaktu

Povolený je tréningový proces a hra s upravenými pravidlami. Kontakt je povolený iba pokiaľ ide o hráčov rovnakej tréningovej skupiny. Inak sa odporúča dodržiavať odstup min 2m medzi hráčmi a upraviť organizáciu, formy a obsah tréningovej činnosti tak aby sa eliminoval blízky kontakt hráčov pri hre.

Tréningové sektory

Sektory je možné vytvárať v interiéri aj exteriéri. V okresoch v I. stupni varovania, 1 sektor = min. 300 m2.

Pre sektory musí platiť nasledovné:

1. osoby v jednotlivých sektoroch sa nesmú premiešavať,

2. využívať vlastné pomôcky, náčinie, náradie či materiál,

3. každý sektor musí byť vedený iba odlišnou osobou trénera,

4. medzi sektormi musí byť zachované pásmo o min. šírke 4 metre.

Ak je športovisko rozdelené na sektory, pravidlá konania hromadného podujatia športového charakteru, vzťahujúce sa na športovisko, sa vzťahujú na každý sektor samostatne.

Zázemie

Prevádzka šatní a spŕch je možná, za dodržiavania základných hygienických pravidiel (vetranie, dezinfekcia, rozostupy a pod.). Zároveň je potrebné minimalizovať stretávanie a zdržiavanie sa zúčastnených v spoločných priestoroch. Je vhodné zabezpečiť samostatný vchod a východ na športovisko, alebo bez stretávací režim pri výmene skupín. Pri vstupe na športovisko je potrebné umiestniť oznam o pravidlách.

Pomôcky

Minimalizovať množstvo a zdieľanie športového náčinia a náradia.

Organizácia súťaží

Povolené všetky profesionálne aj amatérske súťaže podľa HP.

Súťaže - počet divákov

Súťaže profesionálnych aj amatérskych súťaží môžu byť organizované iba so sediacim obecenstvom za účasti max. 500 divákov / exteriér a 250 divákov / interiér. Kapacita v oboch prípadoch nesmie prekročiť 25% miest na sedenie.

Hromadné podujatia

Tréningový proces a súťaže upravuje vyhláška č. 208 o hromadných podujatiach (HP). Okrem všeobecných ustanovení existujú výnimky zo zákazu, ktoré umožňujú organizovať HP s vyšším počtom osôb:

- HP jednorázovej povahy,

- karanténe tréningové centrá,

- vybrané profesionálne súťaže,

- športové podujatia trvajúce viac ako 4 dni,

- športové podujatia za účelom tréningovej činnosti športových klubov registrovaných pod športovými zväzmi.

Súťaže - počet športovcov

Profesionálne a amatérske súťaže max. 40 súťažiacich / interiér a 50 súťažiacich / exteriér.

Súťaže - testovanie

Organizátor športovej súťaže je povinný umožniť vstup do priestorov hromadného športového podujatia iba osobe, ktorá preukáže negatívnym výsledkom RT-PCR alebo LAMP testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín alebo negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 24 hodín.


 

Regionálny Covid automat platný od 31.5. do 6.6.2021

 


Zdroj:
covidsport.sk; health.gov.sk

 

Nasledujúci program

1. liga Staršie dorastenky - 3. kolo
piatok 22.09.2023 o 17:00 hod.
MHK Bytča - Štart Trebišov
- predohrávka.


1. liga Mladšie dorastenky - 3. kolo
piatok 22.09.2023 o 15:00 hod.
MHK Bytča - Štart Trebišov
- predohrávka.


MK ZA-TN - Staršie žiačky - 2. kolo
sobota 30.09.2023 od 15:00 hod.
organizátor: ŠA TRENČÍN
- 3. skupina.


MK ZA-TN - Mladšie žiačky - 1. kolo
sobota 23.09.2023 od 09:00 hod.
organizátor: MHK BYTČA "A"
- 4. skupina.


MK ZA-TN - Prípravka (4+1)
sezóna 2023/2024 v príprave.