Nachádzaš sa tu:
03 máj 2021, 19:46
Ostatná aktualizácia: 03 máj 2021, 19:56
Prečítané: 2033x
Vytlačiť
Odoslať e-mailom

Vzhľadom zlepšujúcej sa situácie v okrese Bytča, ktorá prešla v pondelok 3. mája 2021 v národnom Covid automate z bordovej (III. stupeň varovania) do červenej farby (II. stupeň varovania) sa upravuje v okrese aj Covid automat pre šport. Tieto nariadenia platia od pondelka 3. mája 2021.

 

OKRES BYTČA:


II. stupeň varovania


OPATRENIA PLATIA OD 3.5.2021

Interiér

Max. 6 športovcov + 1 tréner na jednom športovisku / v jednom sektore. Pričom zároveň musí platiť min. 15m2/športovca. Za športovisko sa v tomto prípade považuje jeden vzdušný uzavretý priestor. Tento priestor je možné rozdeliť na sektory pokiaľ to jeho veľkosť dovoľuje. Organizátor je povinný zabezpečiť dostatočné vetranie priestorov a musí byť v každej chvíli schopný preukázať počet osôb aktuálne sa zúčastňujúcich na podujatí

Exteriér

Max. 6 športovcov + 1 tréner na 1 sektor* (viď tréningové sektory)

Test

V okresoch v II. stupni varovania nie je potrebné preukazovať sa negatívnym výsledkom testu pri vstupe na športovisko.

Rúško

Pri výkone športovej aktivity nie je potrebné mať rúško ani iné prekrytie dýchacích ciest

Miera kontaktu

Povolený je iba tréning, hra je možná iba s upravenými pravidlami, kontakt hráčov je povolený ak ide o rovnakú tréningovú skupinu, inak sa odporúča dodržiavať odstup min 2m medzi hráčmi a upraviť organizáciu, formy a obsah tréningovej činnosti tak aby sa eliminoval blízky kontakt hráčov pri hre

Tréningové sektory

Sektory je možné vytvárať v interiéri aj exteriéri. V I. alebo II. stupni varovania, 1 sektor = min. 300 m2

Pre sektory musí platiť nasledovné:

1. osoby v jednotlivých sektoroch sa nesmú premiešavať

2. využívať vlastné pomôcky, náčinie, náradie, či materiál,

3. každý sektor musí byť vedený iba odlišnou osobou trénera,

4. medzi sektormi musí byť zachované pásmo o min. šírke 4 metre

Ak je športovisko rozdelené na sektory, pravidlá konania hromadného podujatia športového charakteru, vzťahujúce sa na športovisko, sa vzťahujú na každý sektor samostatne.

Zázemie

Prevádzka šatní a spŕch je možná, za dodržiavania základných hygienických pravidiel (vetranie, dezinfekcia, rozostupy apod.) Zároveň je potrebné minimalizovať stretávanie a zdržiavanie sa zúčastnených v spoločných priestoroch. Je vhodné zabezpečiť samostatný vchod a východ na športovisko, alebo bez stretávací režim pri výmene skupín. Pri vstupe na športovisko je potrebné umiestniť oznam o pravidlách.

Pomôcky

minimalizovať množstvo a zdieľanie športového náčinia a náradia

Organizácia súťaží

Organizovanie súťaží nie je povolené. Súťaž je možné zorganizovať jedine ako hromadné podujatie jednorázovej povahy, ktorých všetci účastníci budú v dobe začiatku hromadného podujatia disponovať negatívnym výsledkom RT-PCR testu alebo antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 12 hodín a ktoré budú ohlásené na miestne príslušnom regionálnom úrade verejného zdravotníctva najneskôr 48 hodín pred jeho začiatkom, pričom je potrebné uviesť presný čas a miesto jeho konania; za jednorazové podujatie možno považovať podujatie s maximálnou dĺžkou 48 hodín,

Diváci

Prítomnosť divákov, ani rodičov na tréningovom procese detí a mládeže nie je povolená.


 

Národný Covid automat platný od 3.5. do 9.5.2021

 


Zdroj:
covidsport.sk; health.gov.sk

 

Nasledujúci program

1. liga Staršie dorastenky - 12. kolo N
sobbota 27.04.2024 o 12:00 hod.
MHK Bytča - HK AS Trenčín
- nadstavba.
- skupina o 7. - 12. miesto.


1. liga Mladšie dorastenky - 12. kolo N

sobota 27.04.2024 o 10:00 hod.
MHK Bytča - HK AS Trenčín
- nadstavba.
- skupina o 7. - 12. miesto.


MK ZA-TN - Staršie žiačky - 13. kolo
sobota 20.04.2024 od 09:00 hod.
organizátor: HK SLÁVIA PARTIZÁNSKE
- 4. skupina.


MK ZA-TN - Mladšie žiačky - 13. kolo
sobota 27.04.2024 od 09:00 hod.
organizátor: ŠA TRENČÍN "A"
- 4. skupina
.


MK ZA-TN - Prípravka (4+1) - 7. kolo
nedeľa 21.04.2024 od 12:00 hod.
organizátor: ŠKHá DUBNICA NAD VÁHOM
- 1. skupina.