14 jan 2019, 16:32
Ostatná aktualizácia: 18 jún 2019, 19:09
Prečítané: 1790x
Vytlačiť

Tak ako aj po minulé roky tak aj tento rok je možnosť poukázať 2% (3%) zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby za rok 2018 neziskovým organizáciám, medzi nimi aj Mestskému hádzanárskemu klubu Bytča (MHK Bytča). Vaším darovaním pomôžete našej mládeži, ako po materiálnej stránke (teplákové súpravy, lopty, švihadlá a pod.), tak aj pri organizovaní, resp. účasťou na turnajoch doma i v zahraničí. Za poukázanie 2% zaplatenej dane z príjmu Vám srdečne ďakujeme, darované peniaze poslúžia len v prospech všetkých mládežníckych družstiev MHK Bytča od prípraviek, žiackych družstiev až po kategórie kategórie dorasteniek.

Darovanie 2%

V prvom rade počkajte do 15. januára 2019, kedy Notárska komora SR zverejní zoznam prijímateľov 2% z dane. V tomto zozname sa nachádzajú všetky organizácie, ktoré splnili podmienky a zaradili sa tak medzi oprávnené organizácie uchádzajúce sa o 2% z dane fyzických a právnických osôb.

Potvrdenie o zaplatení dane zo závislej činnosti

Ďalší míľnik v tomto procese je 15. február 2019. Do tohto dňa potrebujú všetci zamestnanci-fyzické osoby požiadať svojho zamestnávateľa o ročné zúčtovanie preddavkov na daň a nechať si vystaviť Potvrdenie o zaplatení dane zo závislej činnosti. Toto potvrdenie je veľmi dôležité, nakoľko sa prikladá k formuláru na darovanie 2% (Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane).  

V tomto období už naplno prebiehajú kampane neziskových organizácií, pre ktoré sú príjmy z 2% veľa krát existenčne dôležité. Ak si chcete overiť organizáciu, nájdite si zoznam prijímateľov 2% na stránke Notárskej komory SR. Pred tým než vypíšete potrebné tlačivo na darovanie 2%, spočítajte si svoje dobrovoľnícke hodiny odrobené v minulom roku. Ak ste boli dobrovoľníkom viac ako 40 hodín, môžete venovať nie 2% ale 3%. A to je naozaj rozdiel.

Dokedy  podať daňové priznanie resp. dokedy darovať 2%?

Ak ste SZČO, firma, tak váš termín pre podanie daňového priznania a rovnako aj venovanie 2% je 31. marec 2019, resp. 1. apríl 2019. Ak si podáte žiadosť o odklad daňového priznania, platia pre vás iné dátumy.

Ak ste zamestnanec, ktorému robí daňové priznanie zamestnávateľ a máte v rukách Potvrdenie o zaplatení dane, prípadne potvrdenie o odpracovaní dobrovoľníckych hodín, tak potrebujete vypísať ešte tlačivo - Vyhlásenie o poukázaní 2%. Termín odoslania týchto 2 prípadne 3 formulárov je 30. apríl 2019. POZOR! Tieto formuláre je potrebné zaslať na Daňový úrad v mieste vášho bydliska a NIE vybranej organizácii, ktorej chcete 2% darovať.


Údaje o prijímateľovi:

Názov: Mestský hádzanársky klub Bytča
Adresa: Nám. Slovenskej republiky 1, 014 01 Bytča
IČO: 37981421
Právna forma: 701 - Občianske združenie

 


Tlačivá k stiahnutiu:

 (.pdf, 77,3 kB)

(.pdf, 152 kB)