Nachádzaš sa tu:
06 dec 2017, 21:20
Ostatná aktualizácia: 28 mar 2018, 23:56
Prečítané: 1219x
Vytlačiť
Odoslať e-mailom

Tak ako aj po minulé roky tak aj tento rok je možnosť poukázať 2% (3%) zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby za rok 2017 neziskovým organizáciám, medzi nimi aj Mestskému hádzanárskemu klubu Bytča (MHK Bytča). Vaším darovaním pomôžete našej mládeži, ako po materiálnej stránke (teplákové súpravy, lopty, švihadlá a pod.), tak aj pri organizovaní, resp. účasťou na turnajoch doma i v zahraničí. Za poukázanie 2% zaplatenej dane z príjmu Vám srdečne ďakujeme, darované peniaze poslúžia len v prospech všetkých mládežníckych družstiev MHK Bytča od prípraviek, žiackych družstiev až po kategórie kategórie dorasteniek.

 

Časové lehoty pre tých, ktorí chcú poukázať % zo zaplatenej dane:

15.1.2018 - Komora notárov SR zverejní definitívny Zoznam prijímateľov 2% na rok 2018

Požiadajte do 15. februára 2018 zamestnávateľa o vykonanie Ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a nezabudnite uviesť, že budete darcom 2%, aby vám zamestnávateľ vystavil Potvrdenie o zaplatení dane. Keď dostanete Potvrdenie o zaplatení dane, vyplníte Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% resp. 3% zaplatenej dane a tieto dva formuláre pošlete alebo doručíte daňovému úradu v mieste vášho bydliska do 30. apríla 2018.

Ak si podávate daňové priznanie sami:

Vyplňte v daňovom priznaní konkrétnu časť venovanú 2% z dane s názvom Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákona alebo Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov právnickej osoby.
Vyplnené daňové priznanie doručte vášmu daňovému úradu do 30. marca 2018 a uhraďte daň.

Názov: Mestský hádzanársky klub Bytča
Adresa: Nám. Slovenskej republiky 1, 014 01 Bytča
IČO: 37981421
Právna forma: 701 - Občianske združenie


Ako poukázať 3% z dane?

Aktivisti, ktorí v roku 2017 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín, môžu v roku 2018 poukázať až 3% zo svojej dane.

Ak chce dobrovoľník poukázať 3% z dane, musí získať potvrdenie o tom, že v roku 2017 odpracoval dobrovoľnícky minimálne 40 hodín.

Toto potvrdenie môže vystaviť tzv. Vysielajúca organizácia alebo tzv. Prijímateľ.

Vysielajúca organizácia je tá, ktorá vysiela dobrovoľníka, aby vykonal nejakú aktivitu v prospech niekoho iného, alebo napr. do zahraničia - musí to byť organizácia, teda Potvrdenie ako Vysielajúca organizácia nemôže vystaviť samostatná osoba.

Prijímateľ je ten, v prospech koho dobrovoľník vykonáva aktivity - teda Potvrdenie ako Prijímateľ môže vystaviť ako nejaká organizácia, tak aj samotná fyzická osoba, v prospech ktorej dobrovoľník niečo vykonával.

Dobrovoľník nemusel odpracovať 40 hodín výlučne v prospech iba jednej organizácie, či jednotlivca - počet minimálne 40 hodín tak môže “vyskladať” aj z viacerých potvrdení od viacerých organizácií a jednotlivcov - spolu to však musí tvoriť minimálne 40 hodín.

Ak dobrovoľník získa potvrdenie (potvrdenia) o odpracovaní minimálne 40 hodín, tak môže poukázať 3% z dane.

Ak podáva daňové priznanie, tak v kolónke o poukázaní podielu zaplatenej dane označí, že poukazuje sumu do výšky 3% (DP typ A, DP typ B). Povinnou prílohou k daňovému priznaniu sa tak stáva potvrdenie/potvrdenia o odpracovaní 40 hodín.

Ak ide o zamestnanca, tak vo Vyhlásení o poukázaní sumy do výšky 2% resp. (3%) zaplatenej dane uvedie sumu do výšky 3% a taktiež povinnou prílohou k vyhláseniu sa stáva potvrdenie/potvrdenia o odpracovaní 40 hodín + Potvrdenie o zaplatení dane, tak ako aj po minulé roky.


Tlačivo k stiahnutiu:

 (.pdf, 152 kB)

 

 

 

Nasledujúci program

1. liga Mladšie dorastenky - 9. kolo
nedeľa 25.11.2018 o 13:00 hod.
MHK Bytča - MŠK Dunajská Streda


1. liga Staršie dorastenky - 9. kolo

nedeľa 25.11.2018 o 15:00 hod.
MHK Bytča - MŠK Dunajská Streda


MK ZA-TN - Mladšie žiačky - 11. + 12. turnaj

nedeľa 02.12.2018 od 09:00 hod.
organizuje: HK AS TRENČÍN
- 1. skupina.


MK ZA-TN - Staršie žiačky - 11. + 12. turnaj
nedeľa 25.11.2018 od 08:30 hod.
organizuje: MŠK - HÁDZANÁ ČADCA
- 2. skupina.


MK ZA-TN - Prípravka (4 + 1) - 1. turnaj

víkend 15. - 16.12.2018
organizuje: LEHOTA POD VTÁČNIKOM


MK ZA-TN -
Prípravka (5 + 1)
sezóna 2018/2019 v príprave.